Cefpodoxim 100mg V/10, H/30

SKU: 101001030048
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM KHÁNG SINH

Cefpodoxim 100mg V/10, H/30