TV-Cefuroxime 500mg V/10, H/30

SKU: 101001030054
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM KHÁNG SINH

TV-Cefuroxime 500mg V/10, H/30