Cefadroxil 500mg C/100( X-XB)

SKU: 101001050089
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM KHÁNG SINH

Cefadroxil 500mg C/100( X-XB)