Cefadroxil 500mg V/10, H/100

SKU: 101001050090
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM KHÁNG SINH

Cefadroxil 500mg V/10, H/100