Cefadroxil 500mg V/10,H/100 (XL-Cam)

SKU: 101001050091
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM KHÁNG SINH

Cefadroxil 500mg V/10,H/100 (XL-Cam)