Viên bao phim METFORMIN 850 mg V/10, H/100

SKU: 101002030303
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM TIM MẠCH - TIỂU ĐƯỜNG

Viên bao phim METFORMIN 850 mg V/10, H/100