Atenolol 50mg V/10, H/60

SKU: 101002070219
Hết hàng Còn hàng
Danh mục NHÓM TIM MẠCH - TIỂU ĐƯỜNG

Atenolol 50mg V/10, H/60